asasistem@umt.edu.my Phone: +609-6683251/3710

Fungsi

  • Mendokong misi universiti untuk menjadi pusat pembelajaran dan  penyelidikan yang ulung  dalam menyumbang  kepada  kemajuan  manusia  dan  penerokaan  ilmu  dan  juga  kepada  pembentukan kekayaan serta pembangunan negara.

  • Menyediakan  tenaga   kerja   terlatih   yang   mempunyai   kemahiran   profesional   yang   tinggi   dan diperkukuhkan dengan pendisiplin diri serta membentuk ciri-ciri murni dan etika kerja yang positif.

  • Melahirkan graduan yang peka kepada dea dalam pengurusan dan responsif kepada perubahan semasa serta menjadi ‘role-model’ kepada pelajar dan masyarakat.

  • Memberi khidmat melalui penyebaran idea dan amalan baru serta mencari penyelesaian terhadap masalah semasa dalam masyarakat.

  • Menjalin hubungan antara universiti, institusi-institusi lain dan industri demi kepentingan bersama dan pembangunan negara.

  • Menyokong misi universiti untuk menjadi sebuah pusat penyelidikan dan pembelajaran yang teratur di samping menyediakan perkhidmatan yang baik dan penerokaan dalam pelbagai teknologi yang baru.