asasistem@umt.edu.my Phone: +609-6683251/3710

Falsafah

Ilmu dan Amal yang Berpadu Berlandaskan Keimanan Kepada Allah Adalah Tonggak Kepada Usaha Universiti

Dalam Menyediakan Modal Insan yang Berwibawa untuk Kelestarian Sejagat