Falsafah


Ilmu dan Amal yang Berpadu Berlandaskan Keimanan Kepada Allah Adalah Tonggak Kepada Usaha Universiti

Dalam Menyediakan Modal Insan yang Berwibawa untuk Kelestarian Sejagat