asasistem@umt.edu.my Phone: +609-6683251/3710

PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BARU PASTEM

Klik pada link PDF fail.   1-INFOGRAFIK PROSES PENDAFTARAN PLJR DIP,ASASI AMBILAN PERDANA 2021 2B-ASASI-PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PASTEM PERDANA 2021 3-KAEDAH BAYARAN YURAN PLJR BAHARU-PAYMENT GATEAWAY UMT 4-BUKU PANDUAN HEPA-PELAJAR BAHARU 2021-2022 5-JADUAL MJM DIP ASASI 2021 6-BORANG STATUS KESIHATAN PLJR-V2 9-PANDUAN MUATNAIK GAMBAR_KAD MATRIK PELAJAR ASASI STEM-BORANG PERMOHONAN ELAUN KEWANGAN PROGRAM ASASI- STEM […]

Read More »