asasistem@umt.edu.my Phone: +609-6683251/3710

FAQ &TESTIMONI

SOALAN LAZIM PELAJAR BAHARU 1) Susah tak pelajar bukan sains tulen untuk skor dalamkursus-kursus di Asasi STEM? Tidak susah!. Anda hanya perlu fokus dan faham konsep. Ramai lepasan Asasi STEM yang lepas menjadi pelajartop 10 setiap semester. 2)​Jika pendapatan ibu bapa adalah RM11,000 dan jumlah tanggungan bapa saya seramai 6 orang, adakah saya layak untuk […]

Read More »