asasistem@umt.edu.my Phone: +609-6683251/3710

Program Asasi STEM UMT, pertama di Malaysia

Program Asasi STEM UMT, pertama di Malaysia March 11, 2020 Kesungguhan meningkatkan penyertaan golongan muda dalam bidang sains yang diusahakan oleh pensyarah Universiti¬† Malaysia Terengganu (UMT) nampaknya semakin menunjukkan kejayaan. Apa yang mereka lakukan adalah bergiat aktif¬† dalam program pembangunan bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) di sekolah-sekolah sekitar negeri Terengganu. Menerusi¬† program tersebut, […]

Read More »